Žemės ir miškų ūkio parodos

,,Ką pasėsi 2000"

DIPLOMAS

už braškių ūkio vystymą.

Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

PADĖKA

už sėkminga ūkininkavimą specializuotame

veislinių braškių ūkyje

(1998m.)

Anykščių rajono mero

PADĖKA

už svarbų ir reikalingą darbą

(2002m.)

Lietuvos lauko gėlių bandymų stoties

PADĖKA

už nuolatinį dalyvavimą parodoje - mugėje ,,Lietuvos žiedai"

(2008m.)